มคว 2

หน้าแรก > มคว 2

มคว 2

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.)

มคว.2: แผนการฝึกอบรมของแต่ละสถาบัน

 

               วค.121 เวชศาสตร์ครอบครัว (Hospital Based Training)

ลำดับ รหัส รายชื่อสถาบันฝึกอบรม
1 101 คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

https://drive.google.com/file/d/1snlNEy6ikmHvgcZiQGBpr6V_MQX-BzrL/view?usp=sharing
2 102 คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://drive.google.com/file/d/1KYcR_03lPZZMviVmtO7G6NAfU5afqYSX/view?usp=sharing 
3 103 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://drive.google.com/file/d/1sYC3H-pGk2WIS2yC5noFSx5l2_HeVHiJ/view?usp=sharing
4 104 คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

https://drive.google.com/file/d/1S1nfnr1qHezcK6J-WXEC9pJf02RkyCEE/view?usp=sharing 
5 105 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

https://drive.google.com/file/d/1WRU20jtNXZXRAzqZYl7LSVc4gyqfObGE/view?usp=sharing
6 106 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://drive.google.com/file/d/1XQ4JpyxBnk0FI7pBXBsiBLsKuKo-i136/view?usp=sharing
7 107 กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

https://drive.google.com/file/d/12007JvY5_uyHWp-ls2WyXPHVpb2Il8uZ/view?usp=sharing 
8 109 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1M7GwTXiJ-R1Q3QurVhqF7lKVOQd4YoMt/view?usp=sharing
9 110 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
https://drive.google.com/file/d/1GuOuXxYD4TWIYHxN7wAzF7cdwCZv2ZrT/view?usp=sharing
10 111 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://drive.google.com/file/d/1Y3sfYVSz_d4RlG6dWWxeuKOMjTrWnJdd/view?usp=sharing 
11 119 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช https://drive.google.com/file/d/1nbrVX-XU_0zOIoYH-lZZ20Sp39x9iELL/view?usp=sharing 
12 121 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา
https://drive.google.com/file/d/1cVTfY1_6FsgmmTBeMfbJ1Pqcr_diu-gQ/view?usp=sharing 
13 122 โรงพยาบาลตำรวจ https://drive.google.com/file/d/1ky95qidRkA0GYfiKiSGriwIdHDbWrytq/view?usp=sharing 
14 127 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
รพ.ชลประทาน
https://drive.google.com/file/d/1u5Aq2-wDSm9_36Vq4zJ0IiQ4B_Q-eF2n/view?usp=sharing
15 202 กพ-โรงพยาบาลราชวิถี https://drive.google.com/file/d/12-Hmgf1Le4P7eMQ7kVBifPx-0zuPLxFk/view?usp=sharing 
16 203 โรงพยาบาลเลิดสิน https://drive.google.com/file/d/1RUyAfqd_pkzJT-03nYu2FYSbjf0kF3Z2/view?usp=sharing 
17 215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น https://drive.google.com/file/d/1j-Tarq_OpPNnGecQxy7ybDT9JPnw8qU1/view?usp=sharing 
18 217 สป-โรงพยาบาลชลบุรี https://drive.google.com/file/d/159Q43uBX9vwKLDbJsRqsaS2Ox25BoFDR/view?usp=sharing 
19 218 สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
20 219 โรงพยาบาลนครพิงค์ https://drive.google.com/file/d/1r3E-pgI4RuHtyLyhzDJc1MgC6sZH9MLf/view?usp=sharing
21 220 สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา https://drive.google.com/file/d/15X_Y6tcNqL2DCqWhxWj66io-6uY-gAMF/view?usp=sharing
22 222 สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก https://drive.google.com/file/d/1IgygqVaoMKm0wuvCN2vtCncYBl-uZmTa/view?usp=sharing 
23 224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา https://drive.google.com/file/d/1weQ4JLuURGEJ3FlxxxQZXM58En7HAC_E/view?usp=sharing
24 230 สป-โรงพยาบาลลำปาง
25 232 สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ https://drive.google.com/file/d/1Y95vgB-Bh1OV09RGJr14aWlsr4rIQ4KM/view?usp=sharing
26 235 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
27 236 สป-โรงพยาบาลสุรินทร์ https://drive.google.com/file/d/1d4QXy4zzUUR6lO_TZRs8pRWPVxv4RJDz/view?usp=sharing
28 237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่
29 238 สป-โรงพยาบาลอุดรธานี https://drive.google.com/file/d/1UF-PseFBkOQm0TeBXxA_Zxn8gazh_lPu/view?usp=sharing
30 245 สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ https://drive.google.com/file/d/1zURFLcGrW2iDGdCFFsOG_sfKcvxsatO4/view?usp=sharing
31 247 สป-โรงพยาบาลตรัง https://drive.google.com/file/d/1htlFB6oGuE6dDOZfACu6pfndXysogRen/view?usp=sharing 
32 248 สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
33 249 สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ https://drive.google.com/file/d/1rf4RyS9yCQ24K2KEQKrzGS8_5zXniYci/view?usp=sharing
34 251 สป-โรงพยาบาลสกลนคร https://drive.google.com/file/d/1QppQrrs0vPe6sw17EUXO6OVzGHWkBi_1/view?usp=sharing
35 252 สป-โรงพยาบาลสงขลา https://drive.google.com/file/d/1SBVJri1Y-uzolaP60sz1mMvoLRmp8RHF/view?usp=sharing
36 254 สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต https://drive.google.com/file/d/1lgj7tAJBkILsfhddRNLZBOSsKB1-zcv8/view?usp=sharing
37 261 โรงพยาบาลลำพูน*

 

          วค.122 เวชศาสตร์ครอบครัว (Community Based Training)

ลำดับ รหัสสถาบัน รายชื่อสถาบันฝึกอบรม
1 106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://drive.google.com/file/d/1urrBbGcKBPkwdNu9zOzl-XCpEiQwBesJ/view?usp=sharing
2 110 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
https://drive.google.com/file/d/1gepZAXRj6fvu3RUMZGe5VKbx_Aihqbu6/view?usp=sharing
3 112 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา https://drive.google.com/file/d/166o28BioNrPMbr9TRW5nGBgFmu0dE6h2/view?usp=sharing
4 215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น https://drive.google.com/file/d/1L6k2Odk25nuqJX0WE2Xw4YMlr9v5W0tQ/view?usp=sharing 
5 217 สป-โรงพยาบาลชลบุรี https://drive.google.com/file/d/1hLOsRoVQavWFyslXoXfVmW-03vyCaj_8/view?usp=sharing 
6 218 สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ https://drive.google.com/file/d/1co8_W8DtATgmAeDw_vM03llaCUqtG-xU/view?usp=sharing 
7 219 สป-โรงพยาบาลนครพิงค์
8 220 สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา https://drive.google.com/file/d/1iMvmofsr6Ge2g6FcmoZqaUgYnqT7GFvm/view?usp=sharing
9 221 สป-โรงพยาบาลพระปกเกล้า
10 222 สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช https://drive.google.com/file/d/1Jfu8kiUb6Lw28WY-vYUV-UUwn8RUZvvx/view?usp=sharing 
11 223 สป-โรงพยาบาลพุทธโสธร https://drive.google.com/file/d/1uBtfZUug766Fm86RNiQ0JSzrGN8tyfyK/view?usp=sharing 
12 224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา https://drive.google.com/file/d/1cVvtRKFhBFON2ZRaW6lmIYMRO8Ebb7SS/view?usp=sharing
13 226 สป-โรงพยาบาลมหาสารคาม https://drive.google.com/file/d/13iX_vmkdAGuybwzQLHCITEHWgWFZjyDq/view?usp=sharing
14 229 สป-โรงพยาบาลราชบุรี https://drive.google.com/file/d/13VMg6zneOzkariPAtG8r3ZDeJvt8Tgrb/view?usp=sharing
15 230 สป-โรงพยาบาลลำปาง https://drive.google.com/file/d/1_0d88acEhp9KwZq8KI9DJpKUzqBDwVFe/view?usp=sharing
16 222 สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ https://drive.google.com/file/d/1xvre87qS1XYMNkrV67SR8JP7n_t_UfEM/view?usp=sharing
17 233 สป-โรงพยาบาลสระบุรี https://drive.google.com/file/d/1flJMjaM1I1YyjdxWMNPr1c0_dx2P7I_V/view?usp=sharing
18 235 สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
19 236 สป-โรงพยาบาลสุรินทร์
20 237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่
21 238 สป-โรงพยาบาลอุดรธานี https://drive.google.com/file/d/1arNvMpt2FnGwV8iQDQYwj-3OZZL2PQ–/view?usp=sharing
22 244 สป-โรงพยาบาลยะลา https://drive.google.com/file/d/12stGHZH8f5tx2y2slVnjN36fpDB9CQdv/view?usp=sharing
23 245 สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ https://drive.google.com/file/d/1DVmtYChQAr70e2Nj0U0aFur9VYUTklXM/view?usp=sharing
24 247 สป-โรงพยาบาลตรัง https://drive.google.com/file/d/1rwVYASfBTjZ9xAUtO79MhxZt5qdtVTti/view?usp=sharing
25 248 สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ https://drive.google.com/file/d/1Kwxp49ztnPReAXdzSZl-YpjPszTiBUhv/view?usp=sharing
26 249 สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ https://drive.google.com/file/d/1Zaff31i6skvZazMqwZlOyVdR1_bzQdkq/view?usp=sharing
27 252 สป-โรงพยาบาลสงขลา https://drive.google.com/file/d/1aLP5mOXVq8HteAY-pT-DndH4-dUf4bFz/view?usp=sharing
28 253 สป-โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ https://drive.google.com/file/d/1nSrhZoZNCCqDASvAfppb1rLjAd39iyW6/view?usp=sharing
29 254 สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
30 255 สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร https://drive.google.com/file/d/1fmomYyT6kv6D05CfnRkRt_eGTSF1FBWY/view?usp=sharing
31 256 สป-โรงพยาบาลแพร่ https://drive.google.com/file/d/1RMPXNhPWvoBSGfp3VRMIw85bewlHIv3t/view?usp=sharing
32 257 สป-โรงพยาบาลนราธิวาส
33 258 สป-โรงพยาบาลน่าน https://drive.google.com/file/d/18nGZR0GP2HKbO7FPMiSSvzNcFd8XQY2M/view?usp=sharing
36 261 สป-โรงพยาบาลลำพูน
37 262 สป-โรงพยาบาลวารินชำราบ https://drive.google.com/file/d/1eN0WPnxxMSkfDT8XmBK-Q_1TUB2unC0P/view?usp=sharing 
    โรงพยาบาลร้อยเอ็ด https://drive.google.com/file/d/13bGam3ih9lsZxc8AeTr_COGJoY5ji41C/view?usp=sharing
    โรงพยาบาลพุทธโสธร https://drive.google.com/file/d/1D50UI8e_lCnVMZdDXbEgc0J48kDAZ4kU/view?usp=sharing