การรับสมัครแพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ปี 2567

หน้าแรก > การรับสมัครแพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ปี 2567

การรับสมัครแพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ปี 2567

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ​ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ปีการฝึกอบรม 2567

  1. เวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง 
  2. เวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ 
  3. เวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด

 

 

เรื่องอื่นๆ