การสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ปีการฝึกอบรม 2567

หน้าแรก > การสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ปีการฝึกอบรม 2567

การสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ปีการฝึกอบรม 2567

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ปี 2567
โดยในปีนี้ มีสถาบันฝึกอบรมและโควตาที่รับ ดังนี้

1. เครือข่ายโรงพยาบาลปัตตานี-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 ตำแหน่ง
2. เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี-สบยช 5 ตำแหน่ง
3. เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 3 ตำแหน่ง
4. เครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่-โรงพยาบาลลำพูน 3 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านราชวิทยาลัยฯ โดยปิดรับสมัครรอบแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2567

 

>>> การสมัครหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ปี 2567 <<< 

         >>> ใบสมัครหลักสูตรฯ <<< 

เรื่องอื่นๆ