การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566

หน้าแรก > การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566

2. หนังสือเชิญ นพ.สสจ/ผอ.รพ./ คณบดี

3. หนังสือเชิญ รพ.เอกชน

 

QR Code ลงทะเบียน >>

เรื่องอื่นๆ