โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

หน้าแรก > โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ 2566

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ 

กำหนดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ปี 2566

หนังสือเชิญประชุม

QR code สำหรับลงทะเบียน >>>

รายละเอียดทั้งหมด 

เรื่องอื่นๆ