การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2565

หน้าแรก > การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2565

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2565

2. หนังสือเชิญ นพ.สสจ/ผอ.รพ./ คณบดี

3. หนังสือเชิญ รพ.เอกชน

เรื่องอื่นๆ