โครงการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2566

หน้าแรก > โครงการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2566

โครงการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2566

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย/ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” Fundamental family medicine for physicians in primary care cluster ปี 2566

โครงการ PCC 20, 21

 

New >> โครงการ PCC รุ่น 21 <<<

โครงการอบรมระยะสั้น PCC รุ่น 21 

กำหนดการ PCC รุ่น 21 

หนังสือขออนุมัติแพทย์เข้าร่วมอบรม

QR code รับสมัคร >>>

Link สำหรับการสมัคร >>>  https://forms.gle/FdHSz23Nk4myomDV6

รายละเอียดทั้งหมด 

 

โครงการ PCC รุ่น 20 

 รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก PCC รุ่น 20 

รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก PCC รุ่น 20 (อบรมต่อยอด) 

กำหนดการ PCC รุ่น 20

แบบฟอร์มความเห็นผู้บังคับบัญชา 

หนังสือขออนุมัติแพทย์เข้าร่วมอบรม 

 แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก รร อมารี ดอนเมือง (Module 2) 

รายละเอียดทั้งหมด 

 

เรื่องอื่นๆ