Primary care and family medicine of tomorrow ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในทศวรรษหน้า

หน้าแรก > Primary care and family medicine of tomorrow ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในทศวรรษหน้า

Primary care and family medicine of tomorrow ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในทศวรรษหน้า

Primary care and family medicine of tomorrow ก้าวต่อไปของเวชศาสตร์ครอบครัวในทศวรรษหน้า

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

National conference of Family Medicine

21 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Primary Care and Family Medicine of Tomorrow

 

เรื่องอื่นๆ