ขยายเวลารับสมัครถึง 15 ตค 64

หน้าแรก > ขยายเวลารับสมัครถึง 15 ตค 64

ขยายเวลารับสมัครถึง 15 ตค 64

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เสนอชื่อแพทย์เพื่อรับการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครอบครัว

แบบฟอร์มการเสนอชื่อแพทย์ดีเด่น 2564

หนังสือเชิญ สสจ

หนังสือเชิญ ผอ.กทม

หนังสือเชิฯ ผอ.รพ. และ คณะแพทยศาสตร์

หนังสือเชิญ ผอ.สสป

หนังสือเชิญ ผอ.รพ.เอกชน

แพทย์ FM ดีเด่น 2564

 

 

เรื่องอื่นๆ