การเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย วาระ 2565-2566

หน้าแรก > การเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย วาระ 2565-2566

การเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย วาระ 2565-2566

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เรื่อง การเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย วาระ 2565-2566

ประกาศราชวิทยาลัยฯเรื่องการจัดการเลือกตั้ง

การรับสมัครเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ที่ https://bit.ly/3thSMdR 

การเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 2 วิธี ได้แก่ แบบบัตรเลือกตั้ง และ แบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยขอให้สมาชิกผู้สนใจ ลงทะเบียนเลือกตั้งระบบ E-Voting ได้ที่ link https://bit.ly/3gtO9bE

 

เรื่องอื่นๆ