คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

หน้าแรก > คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ประกาศเรื่อง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สำหรับแพทย์ที่สนใจทำวิจัย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย เพื่อให้แพทย์ที่สนใจทำวิจัย แต่ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในจังหวัด หรือสถานพยาบาลต้นสังกัด สามารถส่งงานมาเพื่อให้กรรมการพิจารณาได้

ผู้สนใจสามารถส่งงานวิจัยมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยพิจารณา โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัย คณะกรรมการจะแจ้งผลภายใน 60 วัน

สอบถามรายละเอียดที่ Thaifammed.ec@gmail.com

แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัย

check list เอกสารการวิจัย

เรื่องอื่นๆ

สูจิบัตร 18 ธันวาคม 2564

สูจิบัตร พิธีมอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางว […]

อ่านต่อ...

Membership and fellowship of Royal college of family physician of thailand

ประกาศราชวิทยาลัย เรื่อง Membership and fellowship of R […]

อ่านต่อ...