คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

หน้าแรก > คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ประกาศเรื่อง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สำหรับแพทย์ที่สนใจทำวิจัย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย เพื่อให้แพทย์ที่สนใจทำวิจัย แต่ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในจังหวัด หรือสถานพยาบาลต้นสังกัด สามารถส่งงานมาเพื่อให้กรรมการพิจารณาได้

ผู้สนใจสามารถส่งงานวิจัยมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยพิจารณา โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัย คณะกรรมการจะแจ้งผลภายใน 60 วัน

สอบถามรายละเอียดที่ Thaifammed.ec@gmail.com

แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัย

check list เอกสารการวิจัย

>>> New >>> ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงร่างวิจัย <<<

เรื่องอื่นๆ