การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/ เวชปฏิบัติทั่วไป
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว วันที่ 11-12 มิถุนายน 2564
ติดตาม รายละเอียดได้ที่ https://thaifammed-register.com/home.php

 

ประกาศ  ขยายเวลาการเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นวันที่ 24 เมษายน 2564