หลักสูตรและเกณทำการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หน้าแรก > หลักสูตรและเกณทำการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรและเกณทำการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รายละเอียด

ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

ในออกแบบต่างๆ ถ้าข้อความสามารถอ่านได้ ผู้ดูจะสนใจข้อความจนไม่สนใจ การจัดหน้าและรูปแบบ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรใช้ข้อความโลเร็ม อิปซัมเพื่อให้ผู้ดูสนใจที่การออกแบบไม่ใช่ข้อความ

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า

ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

ในออกแบบต่างๆ ถ้าข้อความสามารถอ่านได้ ผู้ดูจะสนใจข้อความจนไม่สนใจ การจัดหน้าและรูปแบบ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรใช้ข้อความโลเร็ม อิปซัมเพื่อให้ผู้ดูสนใจที่การออกแบบไม่ใช่ข้อความ

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า

ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้องโลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า

ดาวน์โหลด

นิ้วปัดที่ตารางเพื่อเลื่อน

สถานที่อบรม

ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เปิดในแอพ Google Map

การสมัคร

ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร
โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้องโลเล็ม
อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text)
ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์
การพิมพ์และการจัดหน้า

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียน / บาท
  Early-Bird
  Regular
  Late
 • สมาชิกสมาคมฯ และ ราชวิทยาลัย เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
  5,500
  6,000
  6,500
 • แพทย์ประจำบ้าน ทุกชั้นปี / อ.ว. แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร
  5,500
  6,000
  6,500
 • สมาชิกสมาคมฯ และ ราชวิทยาลัย เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
  5,500
  6,000
  6,500
นิ้วปัดที่ตารางเพื่อเลื่อน

การชำระเงิน

 • ธนาคาร
  สาขา
  เลขบัญชี
  ประเภท
  ชื่อบัญชี
 • กสิกรไทย
  สำนักงานสีลม
  123-4-56789-0
  ออมทรัพย์
  ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ไทยพาณิช
  สำนักงานสีลม
  123-4-56789-0
  ออมทรัพย์
  ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
 • กรุงไทย
  สำนักงานสีลม
  123-4-56789-0
  ออมทรัพย์
  ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
นิ้วปัดที่ตารางเพื่อเลื่อน

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรอื่นๆ