หลักสูตร Palliative care refresher 2022

หน้าแรก > หลักสูตร Palliative care refresher 2022

หลักสูตร Palliative care refresher 2022

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Palliative care refresher 2022 วันที่ 6-8 กรกฏาคม พ.ศ.2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตารางการฝึกอบรม 

Download >>> หนังสือเชิญประชุม <<<

เรื่องอื่นๆ