หลักสูตร Palliative care refresher 2022

หน้าแรก > หลักสูตร Palliative care refresher 2022

หลักสูตร Palliative care refresher 2022

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Palliative care refresher 2022 วันที่ 6-8 กรกฏาคม พ.ศ.2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตารางการฝึกอบรม 

Download >>> หนังสือเชิญประชุม <<<

เรื่องอื่นๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

อนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์ […]

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ปี 2566

การประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปี 256 […]

อ่านต่อ...

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

ประกาศราชวิทยาลัยฯ​ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปร […]

อ่านต่อ...