การอบรมระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2567

หน้าแรก > การอบรมระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2567

การอบรมระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2567

โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ”

Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Cluster ปี 2567 รุ่นที่ 22

ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 7 สิงหาคม 2567

Module 1 วันที่ 23-26 เมษายน 2567 (4 วัน)

Module 2 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 (3 วัน)

Module 3 วันที่ 1-4 กรกฏาคม 2567 (4 วัน)

Module 4 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 (3 วัน)

 

โครงการอบรมฯ​

กำหนดการอบรม

หนังสือขออนุมัติ แพทย์เข้าร่วมการฝึกอบรม 

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

 

QR code สำหรับลงทะเบียน 

https://forms.gle/sqnGRkykt5kSvD8EA

เรื่องอื่นๆ