ผลการคัดเลือกแพทย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ปี 2566 รอบที่ 2

หน้าแรก > ผลการคัดเลือกแพทย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ปี 2566 รอบที่ 2

ผลการคัดเลือกแพทย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ปี 2566 รอบที่ 2

ผลการคัดเลือกแพทย์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ ปี 2566 รอบ 2

 – หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง 

 – หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยังเหลือตำแหน่งว่างอีก 1 ตำแหน่ง ที่โรงพยาบาลราชวิถี 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่โรงพยาบาลราชวิถี ก่อนวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 

https://thaifammed.org/afs_support/apply-geriatric66-2/ 

เรื่องอื่นๆ