ผลการคัดเลือก แพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง ปี 2566

หน้าแรก > ผลการคัดเลือก แพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง ปี 2566

ผลการคัดเลือก แพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง ปี 2566

>> ผลการคัดเลือกปี 2566 <<

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลการคัดเลือก (รายละเอียดจะส่งให้ทาง Email ของผู้สมัครต่อไป)

เรื่องอื่นๆ