โครงการชุมชน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 พ.ศ.2566 (ปีการฝึกอบรม 2565)

หน้าแรก > โครงการชุมชน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 พ.ศ.2566 (ปีการฝึกอบรม 2565)

โครงการชุมชน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 พ.ศ.2566 (ปีการฝึกอบรม 2565)

การนำเสนอโครงการชุมชน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
ในงานประชุมวิชาการแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปี 2566 (ปีการฝึกอบรม 2565)

>>> สไลด์นำเสนอ Oral presentation <<<

 >>> Poster presentation <<< 

เรื่องอื่นๆ