การนำเสนอโครงการชุมชน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปีการฝึกอบรม 2566

หน้าแรก > การนำเสนอโครงการชุมชน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปีการฝึกอบรม 2566

การนำเสนอโครงการชุมชน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปีการฝึกอบรม 2566

การนำเสนอโครงการชุมชน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
ในงานประชุมวิชาการแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปี 2567 (ปีการฝึกอบรม 2566)

>>> สไลด์นำเสนอ Oral presentation <<<

 >>> Poster presentation <<< 

เรื่องอื่นๆ