รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ปีการฝึกอบรม 2566

หน้าแรก > รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ปีการฝึกอบรม 2566

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ปีการฝึกอบรม 2566

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ปีการฝึกอบรม 2566

คุณสมบัติแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ
  • ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือไม่มีพันธะการชดใช้ทุนกับต้นสังกัด


สถาบันที่เปิดอบรมในหลักสูตรฯ ปี 2566

มี 5 สถาบัน ได้แก่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับ 3 ตำแหน่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รับ 3 ตำแหน่ง

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับ 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า รับ 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลราชวิถี รับ 2 ตำแหน่ง

 

ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถศึกษาแผนการฝึกอบรม

เพื่อประกาศนียบัตร ในวิชาชีพเวชกรรมด้าน เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้สูงอายุ ของแต่ละสถาบัน ได้ที่ https://thaifammed.org/afs_support/แผนการฝึกอบรมgfm/

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

>>> ประกาศรับสมัคร <<< 

>>> ใบสมัคร <<<

 

เรื่องอื่นๆ