โครงการชุมชน 2565

หน้าแรก > โครงการชุมชน 2565

โครงการชุมชน 2565

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชม Poster โครงการชุมชน โดยแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2564
นำเสนอในรูปแบบ e-Poster  

https://drive.google.com/drive/folders/1eQqEHBbI1WT1gsHC5CgC3VCf7zlFRb3E?usp=sharing 

เรื่องอื่นๆ