โครงการชุมชน 2565

หน้าแรก > โครงการชุมชน 2565

โครงการชุมชน 2565

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชม Poster โครงการชุมชน โดยแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2564
นำเสนอในรูปแบบ e-Poster  

https://drive.google.com/drive/folders/1eQqEHBbI1WT1gsHC5CgC3VCf7zlFRb3E?usp=sharing 

เรื่องอื่นๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

อนุกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์ […]

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ปี 2566

การประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปี 256 […]

อ่านต่อ...

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

ประกาศราชวิทยาลัยฯ​ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปร […]

อ่านต่อ...