ผู้ที่จะเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ (อว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566  ขอให้ลงทะเบียนกับทางราชวิทยาลัย

หน้าแรก > ผู้ที่จะเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ (อว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566  ขอให้ลงทะเบียนกับทางราชวิทยาลัย

ผู้ที่จะเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ (อว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2566  ขอให้ลงทะเบียนกับทางราชวิทยาลัย

ผู้ที่จะเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ (อว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.2566
ขอให้ลงทะเบียนกับทางราชวิทยาลัยเพื่อแจ้งรายชื่อเข้าระบบแพทยสภา และ รับ e-mail account เพื่อส่งงานวิจัย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566

>>> Link ลงทะเบียน <<<

เรื่องอื่นๆ