ประกาศรับสมัครงาน

หน้าแรก > ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย และ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

รับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด >>>  เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป <<<

2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด >>> เจ้าหน้าท่ีประสานงาน <<<

 

ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

เรื่องอื่นๆ