แนวปฏิบัติสำหรับการทำงานด้วยระบบการแพทย์ทางไกลในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Ver 2. โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

หน้าแรก > แนวปฏิบัติสำหรับการทำงานด้วยระบบการแพทย์ทางไกลในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Ver 2. โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

แนวปฏิบัติสำหรับการทำงานด้วยระบบการแพทย์ทางไกลในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Ver 2. โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 

สามารถ Download ได้ที่ 👉 https://drive.google.com/drive/folders/1_AhD01x4m9oCjplz4CmasAmKxDqqXjrq?usp=sharing

เรื่องอื่นๆ