ขอเชิญร่วม Vote ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว 2564

หน้าแรก > ขอเชิญร่วม Vote ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว 2564

ขอเชิญร่วม Vote ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว 2564

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว
NCFM 2021
ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564
เป็นการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในรูปแบบ Webinar
จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ
ผ่าน Video Presentation
เผยแพร่ทาง Youtube และ Facebook

สำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับ รางวัล Academic Vote

และผลงานวิชาการที่ได้รับคะแนน กด like มากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular vote

(คะแนน popular vote นับจากยอด like ใน youtube + Facebook นับคะแนนถึงวันที่ 12 มิถุนายน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

ท่านสามารถร่วม Vote ให้กำลังใจผลงานวิชาการที่ท่านชื่นชอบ
ทั้งหมดผ่าน FB page “ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว” ได้ที่นี่ครับ

ร่วมกันโหวดเข้ามาเยอะ ๆ นะครับ

===========================
#1
ผลงานวิชาการ >>
Effectiveness of model development of primary care services using an innovative network of homecare providers (WinCare) for improving health-related quality of life among non-communicable disease patients, Northern Thailand
โดย >>
Boonsub Sakboonyarat, Mathirut Mungthin, Panadda Hatthachote, Yupaporn Srichan, Ram Rangsin
Phramongkutklao Collage of Medicine

https://fb.watch/5VQ3GVIL9l/
============================
#2
ผลงานวิชาการเรื่อง >>
อัตราความชุกของภาวะสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองบกพร่องระยะต้นในผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย >>
ระพีพัฒน์ โฆษิตานนท์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

https://fb.watch/5VP8HhiJdo/
===============================
#3
ผลงานวิชาการเรื่อง >>
การศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย (THAI Model): กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โดย >>
จุฑามาศ เหล่าไพบูลย์, ธีรวัฒน์ อินตุ่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

https://fb.watch/5VPhS5xgtE/
==============================
#4
ผลงานวิชาการเรื่อง >>
การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โดย >>
ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์, รุ้งลาวัลย์ กาวิละ และ ศรีรัตน์ กินาวงค์
โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

https://fb.watch/5VPlZKEfR5/
=============================
#5
ผลงานวิชาการเรื่อง >>
ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหมดไฟในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โดย >>
พัชราภรณ์ สิณัตพัฒนะศุข, ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์
โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

https://fb.watch/5VPU-rqJAR/
===========================
#6
ผลงานวิชาการเรื่อง >>
ผลของการใช้แอปพลิเคชั่นออกกำลังกาย ต่อการมีกิจกรรมทางกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้
โดย >>
วิโรจน์ แซ่ใหล้
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

https://fb.watch/5VPqfOPxKG/
===========================
#7
ผลงานวิชาการเรื่อง >>
การออกกำลังกายแบบเดินกับการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
โดย >>
กัญญาภัค สะอาดอ้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

https://fb.watch/5VPyTxo1cb/
==============================

เรื่องอื่นๆ

ผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนประชุมวิชาการ Wonca

ผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนประชุมวิชาการ Wonca ผลการพิจา […]

อ่านต่อ...

6-Days Intensive Course on Clinical Epidemiology, Clinical Statistics & Clinical Research

ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่ม […]

อ่านต่อ...

World diabetic day symposium

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟัง World diabetic da […]

อ่านต่อ...