ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 วค 121

หน้าแรก > ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 วค 121

ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 วค 121

ประกาศ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รอบที่ 2 (สำหรับแผนการฝึกอบรมแบบใช้โรงพยาบาลเป็นฐาน วค 121)

ทั้งนี้ ประกาศนี้เป็นการแจ้งให้ทราบเบื้องต้นเท่านั้น เมื่อแพทยสภาตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆแล้ว จะมีประกาศอย่างเป็นทางการจากแพทยสภาอีกครั้ง และให้ดำเนินการตามประกาศของแพทยสภาต่อไป

 

ประกาศผล แพทย์ประจำบ้าน รอบ 2

 

เรื่องอื่นๆ