การขอรับการสนับสนุนกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับ WS III เป็นแบบ Online

หน้าแรก > การขอรับการสนับสนุนกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับ WS III เป็นแบบ Online

การขอรับการสนับสนุนกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับ WS III เป็นแบบ Online

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  เรื่อง การขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และการขอรับการสนับสนุนกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เป็นแบบออนไลน์

 

หนังสือยกเลิกใบเสร็จและขอรับเงิน workshop3

แบบแสดงความจำนงขอรับการสนับสนุน workshop3

แบบขอคืนส่วนลดลงทะเบียน workshop3

เรื่องอื่นๆ