โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2564

หน้าแรก > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2564

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน 2564

****การอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 21-24 มิถุนายน เป็นแบบ Online*****

โครงการ

กำหนดการ

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม อว

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม อว ผอ เอกชน

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

เรื่องอื่นๆ