การปรับเปลี่ยนการสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ การบริบาลแบบประคับประคอง 2564 และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

หน้าแรก > การปรับเปลี่ยนการสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ การบริบาลแบบประคับประคอง 2564 และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

การปรับเปลี่ยนการสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ การบริบาลแบบประคับประคอง 2564 และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ประจำปี 2564 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

ประกาศสอบประคับประคอง 2-64

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ_online(1)

เรื่องอื่นๆ