การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

หน้าแรก > การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระลงในปี 2562  นั้น  ราชวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศเรื่องการเลือกตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ วาระปี 2563-2564 ดังประกาศตามลิงค์ข้างล่างนี้ และขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ สมัครเป็นกรรมการบริหารหรือเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้เป็นคณะผู้บริหารได้โดยกรอกใบสมัครข้างล่างนี้ 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งและรายละเอียดต่างๆได้ตามประกาศนี้

เรื่องอื่นๆ