การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว 2563

หน้าแรก > การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว 2563

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว 2563

เนื่องด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2563  แพทย์ผู้สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

 

หมายเหตุ ผู้สมัคร ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนมาที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 40 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ถือวันประทับตราเป็นสาคัญ)

 

ประกาศราชวิทยาลัยเรื่อง การสมัครแพทย์ประจำบ้าน 63

ประกาศแพทยสภาเเรื่องรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) 2563-1

ประกาส แพทยสภา กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติผู้มีสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

 

 

 

เรื่องอื่นๆ