คอร์สฝึกอบรมสำหรับแพทย์ พยาบาลของศูนย์การุณรักษ์ ระยะสั้น 3 วัน กับ 2 วัน ( resident fammed สมัครฟรีสำหรับ Pain and PC for Doctors 3 วัน)

หน้าแรก > คอร์สฝึกอบรมสำหรับแพทย์ พยาบาลของศูนย์การุณรักษ์ ระยะสั้น 3 วัน กับ 2 วัน ( resident fammed สมัครฟรีสำหรับ Pain and PC for Doctors 3 วัน)

คอร์สฝึกอบรมสำหรับแพทย์ พยาบาลของศูนย์การุณรักษ์ ระยะสั้น 3 วัน กับ 2 วัน ( resident fammed สมัครฟรีสำหรับ Pain and PC for Doctors 3 วัน)

online ผ่าน Zoom meeting รายละเอียดการสมัครดังนี้

– Pain and PC for Doctors (13-15 มิ.ย.65)
– Advance PC (16-17 มิ.ย.65)

1. Pain and PC for Doctors (13- 15 มิ.ย. 65) ค่าสมัคร 1,500 บาท
สมัครได้ที่ https://forms.gle/kbJf9eZhyJPCb9Sa6
Pain and PC for Doctors (13- 15 มิ.ย. 65) เฉพาะแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สมัครฟรีได้ที่ https://forms.gle/i3YtnrE1rx3pXQtY8

 

2. Advance PC (16- 17 มิ.ย. 65) ค่าสมัคร 1,000 บาท สมัครได้ที่ https://forms.gle/W3UdbMMTtX4ETsfv5

 

***หมายเหตุ ก่อนสมัครต้องล็อกอิน gmailก่อนนะคะ เนื่องจากมีการแนบไฟล์เอกสาร***

ท่านสามารถดาวน์โหลด
– กำหนดการประชุมโครงการอบรม Pain and Palliative care for Doctors
ได้ที่ลิงค์ https://kku.world/ljc2b
– หนังสือเชิญโครงการอบรม Pain and Palliative care for Doctors
ได้ที่ลิงค์ https://kku.world/idx69
– กำหนดการประชุมโครงการอบรม Advance Palliative Care
ได้ที่ลิงค์ https://kku.world/nwskb
– หนังสือเชิญโครงการอบรม Advance Palliative Care
ได้ที่ลิงค์ https://kku.world/sv1sj

เรื่องอื่นๆ