–ปิดรับสมัคร– การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลแบบประคับประคองแก่แพทย์ และบุคลากรที่สนใจ

**** ปิดรับสมัคร ****
ขณะนี้มีผู้สนใจจำนวนมาก ทางผู้จัดจึงขอปิดรับสมัคร
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ พบกันใหม่ปีหน้า

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย
เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ขอเชิญแพทย์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วม การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลแบบประคับประคอง Palliative refresher ในวันที่ 7-9 กรกฏาคม 2564

โครงการและกำหนดการ_palliative workshop

จดหมายเชิญประชุม