การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลแบบประคับประคองแก่แพทย์ และบุคลากรที่สนใจ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย
เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ขอเชิญแพทย์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วม การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลแบบประคับประคอง Palliative refresher ในวันที่ 7-9 กรกฏาคม 2564

โครงการและกำหนดการ_palliative workshop

จดหมายเชิญประชุม