วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร PCFM และเชิญชวนร่วมกิจกรรม Let’s do a QUIZ and get rewards with PCFM อ่านวารสาร PCFM แล้วตอบคำถามชิงรางวัล กับ PCFM  Vol.1 No.2 จำนวน 10 รางวัล ส่งคำตอบภายใน 10 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ได้รับรางวัล 15 พฤษภาคม 2562

ส่งผลงานหรือติดต่อสอบถามได้ที่ pcfmjournal@gmail.com

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pcfmjournal.com

คำถามตอบ เพื่อชิงรางวัล