ประกาศสำหรับผู้จะสมัครสอบหนังสืออนุมัติ 2562

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจาปี 2562
กรุณาบันทึกข้อมูลผ่าน QR code ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ราชวิทยาลัยฯ
ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และจะสมัครสอบในเว็บไซด์ของแพทยสภาได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 (วันเสาร์) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากไม่แจ้งข้อมูลภายในวันที่กาหนดไว้ จะไม่สามารถสมัครสอบในปี 2562 นี้ได้
และราชวิทยาลัยฯจะรับเอกสารการสมัครสอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 (วันอาทิตย์) เป็นวันสุดท้าย เท่านั้น

หรือลิงค์ข้างล่างนี้

http://bit.ly/ForBoardExam