การสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง 2564

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย เรื่อง

การสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาล แบบประคับประคอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสอบPCFM_2564

application_form_PCFM_cert_exam_2564