ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2563 ครั้งที่ 1

ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เปิดรรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2563 ที่ผ่านมานั้น ราชวิทยาลัยฯ ขอแจ้งผฃการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 จำนวน 72 คน รายชื่อตามเอกสาร

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

ทั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ​ขอประกาศผลให้ทราบเป็นการเบื้องต้นเท่านั้น ให้รอประกาศผลอย่างเป็นทางการจากแพทยสภา และดำเนินการตามประกาศของแพทยสภาต่อไป