การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2

ประกาศราขวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2

ประกาศการสมัครแพทย์ประจำบ้าน-รว-64-รอบ 2