การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (Workshop III): Community-oriented care

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (Workshop III) “Community-oriented care”

โครการและตารางการประชุม final101163 

 

จดหมายเชิญประชุมสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนฯ​ แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปีที่ 3

จดหมายเชิญประชุม 4-R3

 

จดหมายเชิญประชุมสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบ

จดหมายเชิญประชุม 4-insv3-2

รายชื่อ in-service. เข้า workshop