โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัว และการด้านปฐมภูมิ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัว และการด้านปฐมภูมิ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมดอนเมือง 2 โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ​

แบบฟอร์มสำรองห้องพักราชวิทยาลัยแพทย์ฯ 11 – 12