ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องด้วย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว รามาธิบดี ในหัวข้อ Simplicity of complexity in family medicine วันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ราชปรารภ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน โดยสามารถดูรายละเอียดดังนี้

http://www.acmrrama.com/index.php?route=product/product&product_id=619

http://www.acmrrama.com/form3/femmed2020-reg.pdf