ประกาศวันประชุมวิชาการ Nation Conference of Family Medicine 2019

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและภาคีเครือข่าย
ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการครั้งใหม่

National conference of Family Medicine 2019
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับค่ะ