งานประชุมวิชาการสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สมาคมแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ขอเชิญแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมประชุมวิชาการประจำปี Update for primary care physician

จัดโดยสมาคมแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

พร้อมทั้งร่วมประชุมสามัญประจำปีเพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 รร อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

ค่าลงทะเบียน2000 บาทสำหรับสมาชิก และเฉพาะวันที่13 สามารถร่วมงานโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaigpfm.org

 

โครงการการประชุมวิชาการประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมวิชาการ 2562+ประชุมใหญ่สามัญ

แบบฟอร์มสำรองห้องพักราชวิทยาลัยแพทย์ฯ 11 – 13