ขอเชิญลงทะเบียนงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว 2562

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและภาคีเครือข่าย ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วม

การประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine 2019
“20 ปี เวชศาสตร์ครอบครัวไทย ร้อยใจทีมสุขภาพปฐมภูมิ:

Primary Care in Harmony”
27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพฯ
:
อัตราค่าลงทะเบียน
1. แพทย์หรือสหวิชาชีพ
Early bird (ก่อน 31 ส.ค. 2562)           3,500 บาท
Full registration (หลัง 31 ส.ค. 2562)  4,000 บาท
:
2. สมาชิก ราชวิทยาลัยฯ หรือ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก สมัครและใช้สิทธิ์ได้ทันที)
Early bird (ก่อน 31 ส.ค. 2562)            3,000 บาท
Full registration (หลัง 31 ส.ค. 2562)   3,500 บาท
:
3. แพทย์ประจำบ้าน, นักศึกษาแพทย์          2,500 บาท
:
4. ลงทะเบียนรายวัน วันละ                        2,000 บาท
:
5. ลงทะเบียนรายกลุ่มเป็นทีมสหวิชาชีพ
5-9 คน ลด 20% จากค่าลงทะเบียนเต็ม (เหลือคนละ 3,200 บาท)
10 คนขึ้นไป ลด 30% จากค่าลงทะเบียนเต็ม (เหลือคนละ 2,800 บาท)
:
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ http://bit.ly/FMconference2019
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมที่นี่ กำหนดการประชุมวิชาการ FM sep30th
: