Run with FAMILY DOCTOR วิ่งไปกับ”หมอครอบครัว”

Run with FAMILY DOCTOR วิ่งไปกับ”หมอครอบครัว”

เชิญผู้ที่สนใจร่วมสมัครกิจกรรมวิ่งแบบ Virtual Run ไปกับเรา ชิง 6 รางวัลเกียรติยศ จากทางสมาคม  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -28 พฤษภาคม พ.ศ 2562 และเริ่มวิ่งวันที่ 28 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562 ประกาศผลรางวัลเดือนกันยายน 2562 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสนับสนุนอุปกรณ์ในการดูแล ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ของหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

จัดโดย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายได้แก่ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

ติดตามรายละเอียดโครงการ หรือร่วมสมัครได้ที่

www.runwithfammed.com