โครงการ COVID-19 Primary Care Hub

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว และ ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว รวมพลังอาสาสมัคร และคลินิกปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร คลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด 19 ผ่านโครงการ `COVID-19 Primary Care Hub และได้ดำเนินการเตรียมการ Serires of Training sessions Fighting Against COVID-19 Through the Value of Family Medicine & Primary Health Care: EP1 Delivering Home Care HC/HI through Telemedicine การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน สำหรับ Home Isolation ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น.เข้าฟังพร้อมได้รับ หน่วย CME credit สหวิชาชีพสามารถเข้าได้ตามรายละเอียดใน PDF file —> RCFPT PDF Invite thai <—