เปิดรับสมัครอบรม TOT PCFM Research

เปิดรับสมัครแล้ว!
หลักสูตรอบรมเรื่องการทำวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ
โดย คณะอนุกรรมวิชาการ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
————————–
Training for Trainer: Mentoring & Conduction Research in Primary Care & Family medicine (TOT PCFM research)
————————–
เชิญชวน อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการ
ร่วมเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายวิจัย
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
การให้การดูแลแบบองค์รวม
และระบบบริการปฐมภูมิสำหรับประเทศไทยอย่างยั่งยืน
::ทีมผู้สอน::
พ.อ. ผศ.ดร.นพ. ราม รังสินธุ์
ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล
รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
ผศ.ดร.พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา
ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท
พญ.สายรัตน์ นกน้อย
—————————————————————
สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ
อบรม 3 ครั้ง 1-3 ธันวาคม 63 , 19-21 มกราคม 64 และ 21-23 เมษายน 64
ต้องเข้าร่วมต่อเนื่อง 3 ครั้ง
ค่าลงทะเบียน:: 19,500 บาท ตลอดการอบรม
(ค่าลงทะเบียนรวมค่า license program STATA ที่ใช้ในการอบรม)
รับสม้ครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤศจิกายน นี้
ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ ได้ที่