โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะด้านเวชศาตร์ครอบครัว ปี 2563 จัดโดยสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

[ปิดรับสมัคร]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563