เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชมรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10 และ 11

แพทย์ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครผ่านกระทรวงสาธารณสุขได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

รายละเอียดและการสมัครอบรม short course PCC รุ่น 10 และ 11