วารสาร PCFM ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน TCI กลุ่ม 2

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว (Journal of Primary Care and Family Medicine) หลังจากเริ่มดำเนินการอีกครั้ง เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา ก็ดำเนินการเพื่อเข้าสู่ Thai Citation Index …

ในการประเมินครั้งแรกนี้เราได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม 2 …

เป้าหมายต่อไป คือ กลุ่มที่ 1 …

ขอบคุณ บก บริหาร อ.สุพัตรา และ อ.สายรัตน์ กองบรรณาธิการ และ Reviewers ทุกท่านเลย ที่ทำให้วารสารวิชาการของเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าสู่มาตรฐาน